Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Admin
Loading
Angelina
Loading
Sarah
Loading
Crystal
Loading
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Main Categories

Lab Instruments
Life Science Instruments
Agricultural equipment
Physical testing instruments
1.930,00 US$ - 2.338,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
323,00 US$ - 616,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
1.200,00 US$ - 3.500,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
472,00 US$ - 1.089,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
260,00 US$ - 850,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
78,00 US$ - 142,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
1.588,00 US$ - 7.998,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
500,00 US$ - 650,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
455,00 US$ - 900,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
500,00 US$ - 8.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
480,00 US$ - 7.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
820,00 US$ - 1.300,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
1.150,00 US$ - 2.680,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
150,00 US$ - 270,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
1.000,00 US$ - 2.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
635,00 US$ - 800,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
800,00 US$ - 1.200,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
500,00 US$ - 952,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
1.211,00 US$ - 1.371,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
551,00 US$ - 869,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
1.500,00 US$ - 3.833,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)